Totech - powerful solutions

Totech - ett teknikföretag med huvudinriktning mot offshore.

Under ständig utveckling
Självklar partner inom områden som innovation, konstruktion, projektledning och produktion. I vår moderna verkstad är era prototyper lika självklara som vår egen serieproduktion.
Våra kunder är marknadsledande inom sina segment. De ställer höga krav på oss och utmanar vår förmåga.

 

Aktuellt

Vädret Billingsfors

ISO certifieringar

Totech är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001.

 

Läs mer

 


Totech - Powerful solutions